Szkolenia sklep mięsny

Temat szkolenia:-Teoria

Profesjonalny sprzedawca. Zasady ekspozycji produktów na półce sklepowej – merchandising ze szczególnym uwzględnieniem działu mięso-wędliniarskim.

Poruszane tematy/zagadnienia i ilość godzin:

Lp. Temat / zagadnienie Czas [min]
1. Profesjonalny sprzedawca.
1.1 Sprzedawca dawniej, a dziś.
1.2 Doradca klienta.
1.3 Profesjonalny sprzedawca:*Dobry handlowiec,

*Posiada doświadczenie,

*Jest psychologiem,

*Analityk.

1.4 Techniki budowania wizerunku profesjonalnego sprzedawcy.
1.5 Opis upodobań, zachowań, motywacji konsumenta.
1.6 Wywieranie wpływu na proces decyzyjny konsumentów.
1.7 Typy klientów.
1.8 Trudny klient- metody obsługi.
1,5h
2. Zasady ekspozycji towarów w sklepie ogólno-spożywczym – merchandising.
2.1 Dział mięsny: wizerunek sprzedawcy,
2.2 Standardy pracy: Zamówienia, przyjęcie towaru, ekspozycja, sprzedaż, zabezpieczenie towaru.
2.3 Lada mięsna: podział, dobór asortymentu- jego rotacja, doradztwo, oczekiwania a decyzje zakupowe.
2.4 Zwiększanie sprzedaży, promocja, minimalizacja strat.
2.5 Najczęściej popełniane błędy.
2.6 Techniki krojenia wędlin.
2.7 Najczęściej popełniane błędy.
2.8 Techniki krojenia wędlin.
1,5h
3.0 Zasady ekspozycji produktów na półce sklepowej- merchandising.
3.1 Co to jest merchandising ?
3.2 Siedem zasad merchandisingu.
3.3 Wpływ merchandisingu na decyzje zakupowe.
3.4 Strefy sklepu, dobór asortymentu, reguła „Paretto”, zasada blokowej ekspozycji towaru, strefy sprzedażowe, wystawki okazjonalne.
0,5h

Przewidziano trzy przerwy po 10 minut każda.

 

 

 

 

Temat szkolenia:-Praktyka

Profesjonalny sprzedawca. Zasady ekspozycji produktów na półce sklepowej – merchandising ze szczególnym uwzględnieniem działu mięso-wędliniarskim.

Poruszane tematy/zagadnienia i ilość godzin:

Lp. Temat / zagadnienie Czas [min]
1. Strefy sklepowe.
1.1 Pokazanie i omówienie stref sklepowych:Wejścia, po prawej stronie, handlowej, końcówki regałowe, przykasowa.
1.2 Doradca klienta.
1.3 Omówienie asortymentu półkowego.
1.4 Strefy regałowe.
1.5 Praktyka: Ułożenie wybranych regałów.
1,5h
2. Lada mięsna
2.1 Praktyka: Przygotowanie lady do sprzedaży.
2.2 Omówienie lady wędlin.
2.3 Wady –zalety ułożenia lady.
2.4 Ułożenie sprzedażowe lady mięsno-wędliniarskiej.
1,5h
3. Podsumowanie, zakończenie szkolenia
0,5h

Przewidziano trzy przerwy po 10 minut każda.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Co szkolony powinien wiedzieć po szkoleniu?

1.Powinien znać podstawowe pojęcia handlowe tj: Merchandising, profesjonalny sprzedawca, doradca klienta, minimalizowanie strat.

  1. Jakie są najbardziej pożądane cechy profesjonalnego sprzedawcy.
  2. Powinien odnaleźć się w trudnych sytuacjach handlowych .

4.Jak przekłada się prawidłowa ekspozycja na obroty i marże uzyskane.

Umiejętności

Co szkolony powinien umieć po szkoleniu?

  1. W profesjonalny sposób reprezentować sklep w którym pracuje.

2.Rozpoznać potrzeby klienta i korzyści po jakie przyszedł do sklepu.

3.Prowadzić analizę rotacji i celnie oraz skutecznie wycofywać nierotujące pozycje asortymentowe .

4.Zaplanować i ocenić rozmieszczenie kategorii produktów w sklepie.

5.Ocenić miejsce i poziom ekspozycji towarówze szczególnym uwzględnieniem lady mięsnej.

6.Posiadać umiejętność tworzenia bloków towarowych.

 

Zachowania

Jakie zachowania powinien szkolony przejawiać po szkoleniu?

  1. . Szacunek dla klienta i zrozumienie jego potrzeb.
  2. Kreatywne i entuzjastyczne prowadzenie procesu sprzedaży.
  3. Zaangażowanie w proces wywierania wpływu na decyzje zakupowe konsumentów.
  4. Dążenie do zwiększenia koszyka zakupowego.
  5. Aktywnie wpływać na jakość wizerunku sklepu.

6.Dbać o komplementarność towarów.

7.Obserwować zachowania klientów w kontekście prawidłowości merchandising’u, i zawsze wyciągać
wnioski .

8.Nawyk uzupełniania towarów i dbałość o jakość ekspozycji.

  1. Być skutecznym – działać szybko i sprawnie.

 

Metody i narzędzia szkoleniowe:

Szkoleń prowadzane będzie z wykorzystaniem dwóch metod szkoleniowych:
– wykład, pokaz
– ćwiczenia
Zwracam szczególną uwagę aby w ciągu całego szkolenia omawiane zagadnienia były w oparciu o kategorie produktów czy finalnych klientów, z którymi szkoleni handlowcy mają do czynienia „na codzień”. Przyjęcie tej metody pracy pozwala na szybkie wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej.
Dbam również aby podczas szkolenia maksymalnie motywować jego uczestników do codziennego samodoskonalenia i osiągania zawodowych celów tak krótko jak i długo terminowych.